I Luleå med omnejd finns några av Sveriges bästa sportklättringsklippor. De mest populära är Niemisel, Falkberget i Bondersbyn/Kalix, Falkberget i Öjebyn, Källsberget och Åberget. Här finns också flera boulderområden av varierande storlek, bl.a. Brändön och Ängesbyn.

Dödlarsberget och Kaffeklippan bjuder på fin tradklättring för den som föredrar det.

Luleå klätterklubb ansvarar för accessfrågor och översyn inom flera klätterområden.

Sportklättring
Niemisel, https://27crags.com/crags/niemisel
Falkberget, https://27crags.com/crags/falkberget-lulea
Åberget, https://27crags.com/crags/aberget
Åbergsfortet, https://27crags.com/crags/abergsfortet
Källsberget, https://27crags.com/crags/kallsberget
Hundberget, https://27crags.com/crags/hundberget
Dödlarsberget, https://27crags.com/crags/dodlarsberget

Kaffeklippan, förare finns i facebookgruppen Kaffeklippan.


Bouldering

Brändön, https://27crags.com/crags/brandon
Ängesbyn, https://27crags.com/crags/angesbyn
Rian, https://27crags.com/crags/rian
Sangis, https://27crags.com/crags/sangis
Kantaberg, https://27crags.com/crags/kantaberg
Jävre, https://27crags.com/crags/javre
Bälinge, https://27crags.com/crags/balinge

Tryckt förare
Norra Kustlandet, se http://borrbult.blogspot.se/p/webshop.html

Områdesutveckling och förvaltning
Är du intresserad av att utveckla nya områden eller fräscha upp befintliga? Då kan du få hjälp! Prata med anläggningsgruppen (via [email protected]) så kanske vi kan hjälpa till med nödvändig utrustning och material. Luleå klätterklubb ersätter dock inte material i efterhand.