Klätterkurser

Luleå klätterklubb arrangerar olika typer av klätterkurser:

  • Grundkurs (topprepskurs)
  • Fortsättningskort (ledklättringskurs)
  • Sportklätterkurser (utomhusklättring på leder med fasta säkringar)
  • Fear of Climbing (hantera klätterrädslor)
  • Med flera

Målet med kurserna är att utveckla er som klättrare (nya som gamla) samt utbilda nya instruktörer.  Vi eftersträvar att alltid ha en hjälpinstruktör med som är under utbildning till nästa kompetensnivå.  Mer information om respektive kurs finns under bokning.