Klättrar du inomhus och har grönt kort och vill ta steget att komma ut och leda på klippa? Då är den här kursen perfekt för dig.  Luleå klätterklubb anordnar kurs i sportklättring. Kursen hålls av instruktörer som är auktoriserad av Svenska Klätterförbundet.

Kursen vänder sig till dig som har klättrat ett tag inomhus och nu vill ta steget att leda bultade sportleder utomhus.

Målet är att du efter genomgången kurs bland annat ska kunna:

  • Säkra en försteman vid sportklättring.
  • Ledklättra sportleder med andra klättrare på samma kunskapsnivå.
  • Knyta om ledrepet vid olika typer av toppankare.
  • Rigga ett ankare i fasta förankringar eller större träd avsett för topprepsklättring på ett säkert sätt ovanför klippkanten.
  • Själv ta sig ner från klippans topp med vanligt förekommande firningsmetod.

Kursen följer Svenska Klätterförbundets norm.

För dig som har grönt kort och vill ta rött kort efter kursen, kommer vi att erbjuda möjlighet till uppklättring (ingår i kursavgiften).

Kursen erbjuds för alla över 18 år eller 13 år med målsmans godkännande.

Förkunskapskrav

Du har grönt kort, du kan topprepssäkra utan betänkligheter och känner dig bekväm att klättra lättare leder inomhus.

Du är medlem i Luleå klätterklubb.

Intresseanmälan

Luleå klätterklubb kommer att arrangera 2-3 sportklätterkurser per utomhussäsong och varje kurs kan vara upp till fyra deltagare.  Är ni en grupp med fyra personer så kommer vi göra vårt yttersta att ni får själv bestämma dagar.  Kursen är 2-3 dagar (beroende på förkunskaper och väder).  Maila [email protected]

Betalning

Kursen kostar 2500 kr för vuxen eller 2250 kr för ungdomar och/eller studenter.

Har du frågor? Maila [email protected]