Ny styrelse 2021

Luleå klätterklubbs styrelse 2021

Vid årsmötet i febuari valdes Andreas Atthammar till ny ordförande för klubben. Övriga ledamöter som valdes till styrelsen är:
Jonas Pettersson, Dennis Thol, Jonatan Palmgren, Anna Nilsson, Nina Malmqvist, Jurate Kumpiene och David Jonsson.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken ”Kontakt”.